Privacy statement Get Beauty

Inleiding
Get Beauty neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aan- dachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met getbeauty37@gmail.com.

Wie is Get Beauty?
Get Beauty is de eenmanszaak, kantoorhoudende te (3995 DX) Houten, Onderdoor 64. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 53593537.
Get Beauty is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Get Beauty de verwer- kingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Get Beauty jouw gegevens?
Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Get Beauty persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Get Beauty voor dat specifieke doel gebruikt,  wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Get Beauty worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie
Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Marketing:
Doeleinde: Nieuwsbrief
Gegevens: E-Mailadres
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Website:
Doeleinde: Website analytics
Gegevens: Locatie
Grondslag:  Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Bezoekersaantallen
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde: Plaatsen van berichten of reviews
Gegevens: Naam
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?
Get Beauty heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Wat zijn jouw rechten?
Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten die met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage
Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd opvragen bij Get Beauty.

Wijzigen
Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van het inzageverzoek kun je dit doorgeven aan Get Beauty, de gewenste aanvullingen, verwijderingen of verbe- teringen worden dan uitgevoerd door Get Beauty.

Beperken van de verwerking
Je hebt daarnaast onder voorwaarden, het recht om Get Beauty te verzoeken de verwerking van je per- soonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Get Beauty of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Get Beauty te verkrijgen. Get Beauty zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een ander aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Get Beauty daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Get Beauty
Een verzoek kan verstuurd worden naar getbeauty37@gmail.com, Get Beauty zal je verzoek zo snel mo- gelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Get Beauty een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Get Beauty je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvanger van de persoonsgegevens
Het kan zijn dat Get Beauty verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?
Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarom Get Beauty je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar getbeauty37@gmail.com. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Get Beauty jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar getbeauty37@gmail. com. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Scroll naar boven